Crisismanagement in het bedrijfsleven: de nieuwe benchmark is beschikbaar

De nieuwe benchmark Crisismanagement Bedrijfsleven 2017 biedt een unieke inkijk in de wijze waarop de top van het Nederlandse bedrijfsleven zich voorbereidt op mogelijke crises. Uit de benchmark blijkt onder meer dat bedrijven zich het meeste zorgen maken over een mogelijke crisis als gevolg van cyber, IT-uitval of een ernstige aantasting van de reputatie. Ook blijkt dat zij in hun crisisvoorbereidingen steeds vaker uitgaan van hun toprisico’s en dat het onderwerp crisismanagement is belegd in de board.

Meer dan tachtig bedrijven, met een minimale omzet van EUR 10 miljoen, hebben deelgenomen aan deze benchmark. De respondenten zijn afkomstig uit een groot aantal sectoren zoals de bouw, financiële dienstverlening, chemie, vervoer en de nutsbedrijven.

Eén op de vijf ervaart een crisis
Bedrijven geven aan dat de kwetsbaarheid voor crises toeneemt en een op de vijf heeft ook daadwerkelijk een crisis ervaren. Organisaties die steeds meer digitaal opereren zijn ervan overtuigd dat ze vooral aan de voorkant moeten investeren om voorbereid te zijn op de uitval van IT. Dat doen ze niet alleen vanwege toenemende wet- en regelgeving, maar ook omdat ze zelf risk-based willen werken.

Bedrijven zijn positiever over eigen crisiscapaciteiten
Vergeleken met het vorige trendonderzoek uit 2015 zijn bedrijven positiever over hun eigen crisismanagement. De kenmerken ‘omgevingsbewustzijn’ en ‘leiderschap’ scoren het beste, informatiemanagement scoort het minst. De meest bedrijven geven aan dat hun voorbereiding niet alleen op papier maar ook in de praktijk op orde is. Tegelijkertijd zijn er veel bedrijven die het hier niet mee eens zijn of het niet weten. Een andere onbekende factor voor veel bedrijven is de rol van de overheid bij crises.

Enkele resultaten uit het rapport
Voorbeelden van wat bedrijven zeggen over crisismanagement:

  • ‘Onze organisatie moet zich als eerste voorbereiden op de uitval van IT’ (80%)
  • ‘Om voorbereid te zijn, houden wij crisisoefeningen en -trainingen’ (68%)
  • ‘Onze laatste crisis was een fysiek incident’ (23%)

Aon Nederland en andere Aon-bedrijfsonderdelen gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten, evenementen en trends en ontwikkelingen die interessant voor u kunnen zijn. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met onze privacyverklaring.   

Contact
Lydia van Rijswijk
010 448 8331
lydia.vanrijswijk@cot.nl